E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-03-03

  Informacja o unieważnieniu postępowania

  Znak sprawy: 551.2.2017.MK

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje o unieważnieniu postępowania

  (którego wartość nie przekracza 30.000 euro)

  dotyczącego wyboru instytucji szkoleniowej

  do przeprowadzenie szkolenia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”

  dla 1 osoby bezrobotnej finansowanego ze środków Funduszu Pracy

   

  Jednocześnie Zamawiający powiadamia, iż ponownie przystąpi do ogłoszenia nowego zapytania ofertowego dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

 • 2017-02-24

  Informacja o wyborze Wykonawcy szkolenia w projekcie "Aktywni 30+ (III)" Działanie 9.2 RPO WL

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru instytucji szkoleniowej do realizacji szkolenia „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczna wymianą butli gazowych”w ramach projektu „Aktywni 30+ (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim, została wybrana instytucja Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Królewska 15, 20-109 Lublin.

 • 2017-02-21

  NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

 • 2017-02-16

  Poszukiwani do udziału w badaniu: absolwentki i absolwenci szkół wyższych

  Poszukiwani do udziału w badaniu: absolwentki i absolwenci szkół wyższych

  Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie rozpoczęło badanie osób, którzy po 2003 r. ukończyli uczelnię wyższą z woj. lubelskiego i już nie studiują. Badanie potrwa do końca czerwca br. Krótka anonimowa ankieta służy porównaniu losów zawodowych osób po różnych kierunkach kształcenia. Dziękujemy za zaangażowanie i przekazanie linka znajomym.

  absolwenci.webankieta.pl

   

   

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji