E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-12-05

  Ogłoszenie dla pracodawców

  Ogłoszenie dla pracodawców

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje o dodatkowym naborze wniosków od pracodawców o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników/pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • 2016-11-21

  Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia finansowanego ze środków Funduszu Pracy

   

  Znak sprawy: 551.6.2016.MK

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

    W związku zamiarem dokonania zamówienia:

   przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. D (B) ” finansowanego ze środków Funduszu Pracy

   dla 1 osoby bezrobotnej

    Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

    zaprasza

   

   

   

 • 2016-11-08

  „Czas na nowe kwalifikacje!”

  „Czas na nowe kwalifikacje!” – projekt realizowany przez Joannę Mirowską – Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego Viamed

   

  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Projekt skierowany jest do osób z województwa lubelskiego w wieku 30 lat i więcej, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych wymagań:

  • Są osobami bezrobotnymi, długotrwale bezrobotnymi lub biernymi zawodowo;
  • Są osobami niepełnosprawnymi;
  • Są rolnikami lub członkami ich rodzin zarejestrowanymi w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzającymi odejść z rolnictwa.

  W ramach projektu bezpłatnie oferuje się:

  1. Indywidualne Plany Działania ( IPD)
  2. Poradnictwo zawodowe
  3. Szkolenia zawodowe ( do wyboru jedno):
  • Opieka i zarządzanie usługami dla osób starszych
  • Instalator systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła
  • Profesjonalny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera
  • Kucharz małej gastronomii – pomoc kuchenna
  • Pracownik magazynu z obsługą programu sprzedażowo – magazynowego.
  1. Staże zawodowe 3 – miesięczne
  2. Pośrednictwo Pracy

  Dodatkowo zapewnia się:

  • profesjonalną kadrę wykładowców
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych
  • Stypendia szkoleniowe
  • Stypendia stażowe w wysokości 1750 zł, netto/miesiąc
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Catering podczas warsztatów grupowych i szkoleń.

  Dla minimum 28 Uczestników/ czek Projektu zostało przewidziane zatrudnienie po stażu.

  Grupa szkoleniowa będzie liczyć  średnio 11 osób. Szkolenia będą odbywać się w miejscowości, w której zbierze się grupa. Miejsce oraz harmonogram dostosowany będzie do potrzeb i preferencji uczestników Projektu. Jednocześnie zapewnia się uczestnikom zwrot kosztów dojazdu w wysokości 12 zł. dziennie.

   

  Więcej informacji na stronie internetowej:

  www.pzpviamed.pl

  A także pod nr telefonu: 885 – 423 – 436

 • 2016-11-08

  „Skuteczna aktywizacja” - rekrutacja do projektu

  • Uczestnicy / uczestniczki projektu zostaną objęci indywidualnym programem aktywizacji zawodowej obejmującym:
  • - stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe na Instalatora w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, potwierdzone certyfikatem UDT wraz z uprawnieniami energetycznymi G1 oraz pośrednictwem pracy.

  Uczestnicy/ uczestniczki będą mieli do wyboru szkolenie  w jednym z trzech dostępnych zakresów:

  Systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze lub pompy ciepła

  • Pośrednictwo pracy
  • Płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1750, 00 zł/mies. netto)
  • Pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów.

  Ze wsparcia w ramach projektu może skorzystać 100 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy*, w wieku minimum 30 lat, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, z wykształceniem  maksymalnie ponadgimnazjalnym ( oświadczenie o wykształceniu średnim i powyżej), w tym:

  Min. 10 kobiet

  Min. 60 osób długotrwale bezrobotnych

  Min. 10 osób niepełnosprawnych

  Min. 10 osób w wieku 50 +

  Min. 15 osób odchodzących z rolnictwa ( 2 kobiety, 13 mężczyzn) **

  *Wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. Bezrobotni aktywni) lub (tzw. Wymagający wsparcia)  w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  ** rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i Więcej zarejestrowani w PUP / MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup:

  a)      Osoby w wieku 50 lat i więcej;

  b)      Osoby długotrwale bezrobotne;

  c)       Kobiety;

  d)      Osoby z niepełno sprawnościami;

  e)      Osoby o niskich kwalifikacjach;

  f)       Prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

   

  Szczegółowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod nr Tel. 81 74 74 904 lub adresem e-mail: rekrutacja@omega-lublin.eu, Centrum Kształcenia Kadr Omega ul. B. Prusa 8 w Lublinie , w godz. 7.00 – 15.00.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji