E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-08-18

  Projekt dla pracowników oświaty - REKRUTACJA TRWA

  Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

 • 2015-08-18

  Zaproszenie do składania wniosków

   

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

  ZAPRASZA PRACODAWCÓW

  do składania wniosków na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy oraz wniosków o organizację staży

  w ramach  projektu pt.: „Aktywni 30+”

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

   

  Na doposażone/wyposażone stanowisko pracy oraz na staż będą kierowane osoby w wieku 30 lat i więcej (w tym rolnicy lub domownicy prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, posiadający ubezpieczenie w KRUS, zamierzający odejść z rolnictwa) zarejestrowane w PUP Radzyń Podlaski jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I  lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

  - osoby w wieku 50 lat i więcej,

  - osoby długotrwale bezrobotne (tzn. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

  - osoby z niepełnosprawnościami,

  - osoby o niskich kwalifikacjach,

   

  Druki wniosków do pobrania znajdują się w zakładce Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Dokumenty do pobrania.

 • 2015-08-18

  Rekrutacja na szkolenie w ramach projektu Aktywni 30+

   

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

  prowadzi rekrutację na szkolenie

   Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych”

  w ramach  projektu pt.: „Aktywni 30+”

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

   

  O udział w szkoleniu mogą się ubiegać:

  - osoby w wieku 30 lat i więcej (w tym rolnicy lub domownicy prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, posiadający ubezpieczenie w KRUS, zamierzający odejść z rolnictwa) zarejestrowane w PUP Radzyń Podlaski jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I  lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

  - osoby w wieku 50 lat i więcej,

  - osoby długotrwale bezrobotne (tzn. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

  - osoby z niepełnosprawnościami,

  - osoby o niskich kwalifikacjach,

   

  Po szkoleniu osoby zostaną objęte pośrednictwem pracy.

   

  Osoby zainteresowane szkoleniem zgłaszają się do doradcy klienta

  - z gminy Ulan, Czemierniki - tel. 083 352 93 80 wew. 231 pok.30

  - z m. Radzyń Podlaski –litery nazwisk M-Ż - 083 352 93 80 wew. 234 pok.30

  - z gminy Radzyń Podlaski - tel. 083 352 93 80 wew. 212 pok.30

  - z gminy Borki - tel. 083 352 93 80 wew. 233 pok.30

  - z gminy Wohyń - tel. 083 352 93 80 wew. 215 pok.31

  - z gminy Komarówka Podlaska, Kąkolewnica - tel. 083 352 93 80 wew. 232 pok.31

  - z m. Radzyń Podlaski – litery nazwisk A-L - tel. 083 352 93 80 wew. 221 pok.31

 • 2015-08-18

  Zaproszenie do złożenia oferty na szkolenie - projekt dla nauczycieli

  W związku zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkolenia

  „Pracownik gastronomii z elementami ABC przedsiębiorczości”

  dla 1 osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie

  „Outplacement dla oświaty”

  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 8.1.2)

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

   

  zaprasza 

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji