E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-04-25

  Zapytanie ofertowe na szkolenie ze środków Funduszu Pracy

  Znak sprawy: CAZ IRP.551.4.2017.RR

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  W związku z zamiarem dokonania zamówienia:

  przeprowadzenie szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego określonego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E”

  dla 1 osoby bezrobotnej

  finansowanego ze środków Funduszu Pracy

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

   

  zaprasza

   

   

 • 2017-04-19

  Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o refundację

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych.

  Powiatowy Urząd Pracy oczekuje na przyznanie dodatkowych środków finansowych z Rezerwy Ministra.

 • 2017-03-03

  Informacja o unieważnieniu postępowania

  Znak sprawy: 551.2.2017.MK

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje o unieważnieniu postępowania

  (którego wartość nie przekracza 30.000 euro)

  dotyczącego wyboru instytucji szkoleniowej

  do przeprowadzenie szkolenia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”

  dla 1 osoby bezrobotnej finansowanego ze środków Funduszu Pracy

   

  Jednocześnie Zamawiający powiadamia, iż ponownie przystąpi do ogłoszenia nowego zapytania ofertowego dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

 • 2017-02-24

  Informacja o wyborze Wykonawcy szkolenia w projekcie "Aktywni 30+ (III)" Działanie 9.2 RPO WL

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru instytucji szkoleniowej do realizacji szkolenia „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczna wymianą butli gazowych”w ramach projektu „Aktywni 30+ (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim, została wybrana instytucja Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Królewska 15, 20-109 Lublin.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji